MoneyBall: 2017 CBA (part I)

Posted on Jul 24 2017 - 10:44am by Nicolas Radicopoulos

Στις 19 Ιανουαρίου 2017 η λίγκα του NBA και η Ομοσπονδία των Παιχτών (National Basketball Players Association – NBPA)  υπέγραψαν τη νέα CBA (Collective Bargaining Agreement), τη “2017 CBA”, όπως καλείται, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2017. Η νέα αυτή σύμβαση θα έχει επταετή διάρκεια, καλύπτοντας χρονικά την περίοδο από τη σεζόν 2017-18 ως και τη σεζόν 2023-24. Και οι δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές, η Λίγκα και η Ομοσπονδία των Παιχτών, έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση, τερματίζοντάς την, μετά τη σεζόν 2022-23, ενημερώνοντας σχετικά τον έτερο συμβαλλόμενο το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου του 2022.

Μέσα από την στήλη MoneyBall του TheBallHog.Net θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε τις βασικότερες των αλλαγών που η καινούρια σύμβαση επιφέρει στον μαγικό κόσμο, πίσω από τον Μαγικό -αγωνιστικό- Κόσμο του NBA, τον κόσμο των front offices των 30 ομάδων της λίγκας, έναν κόσμο από τον οποίον εξαρτάται -διαρκώς σε σημαντικότερο βαθμό- η αγωνιστική απόδοση των ομάδων, μιας και από τα εκεί δεδομένα και τις εκεί αποφάσεις, όπως αυτές καθορίζονται και περιορίζονται από την εκάστοτε CBA, διαμορφώνεται το αγωνιστικό σύνολο που κάθε ομάδα θα διαθέτει μες στη σεζόν.

Εν είδει disclaimer, να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα κείμενα, όπως φανταζόμαστε είναι εύλογο, δεν αποτελούν πρωτότυπη δουλειά ως προς το περιεχόμενό τους, αλλά μεταφράσεις νομικών και οικονομικών κειμένων, μεταφορές και αποδόσεις εννοιών, σε μια -αρκετά επίπονη, είναι η αλήθεια- προσπάθεια εκλαΐκευσης και απλουστευμένης απόδοσης, άλλων λιγότερο, κι άλλων περισσότερο, σύνθετων εννοιών. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό αναφέρονται στο τέλος των κειμένων. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι όροι που έχουν αναλυθεί εκτενώς στα προηγούμενα κείμενα της στήλης MoneyBall, μέσα στα πλαίσια παρουσίασης και ανάλυσης των ισχύοντων της προηγούμενης CBA – αλλά και της ιστορικής εξέλιξης κάποιον βασικών εννοιών των CBAs γενικότερα-, δεν θα επεξηγούνται ξανά εντός του παρόντος κειμένου, ούτε θα γίνονται τακτικές παραπομπές στα προηγούμενα αυτά κείμενα, για την αποφυγή της τακτικής αυτοαναφορικότητας, αλλά και της κόπωσης του αναγνώστη, οπότε καλό θα ήταν ο όποιος ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί αρχικά στα προηγούμενα κείμενα της στήλης.

Συλλογική Σύμβαση NBA
2017 CBA (Collective Bargaining Agreement)

Σημαντικά Σημεία της CBA του 2011 που δεν μεταβάλλονται
 • Τα Έσοδα από τις μπασκετικές δραστηριότητες της λίγκας -Basketball Related Income (BRI)- παραμένει ως είχε διαμορφωθεί, με τους παίχτες να λαμβάνουν και να μοιράζονται το 49% αυτού, με το 51% να παραμένει προς διαμοιρασμό στους ιδιοκτήτες των ομάδων.
 • Ίδια παραμένει και η δομή του Salary Cap και των Taxes που από αυτό προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του ύψους του Cap και του Tax, τη χρήση των Exceptions, και τα ποσοστά προστίμων που προκύπτουν για τις ομάδες που εμπίπτουν στο Tax, αλλά και ό,τι αφορούσε το Tax “Apron”, πέρα του ύψους αυτού που αυξήθηκε.
 • Αμετάβλητο παραμένει και το ύψος του escrow.
 • Αμετάβλητα παραμένουν και τα μέγιστα χρονικά όρια των συμβολαίων που μπορούν να υπογράψουν οι free agents.
 • Παραμένει το καθεστώς των restricted free agency (RFA), με κάποιες μικρές τροποποιήσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά ακολούθως.
Αλλαγές στο Πρόγραμμα της Regular Season

Η νέα CBA περιλαμβάνει και κάποιες μικρές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα της regular season. Οι αλλαγές είναι στοχευμένες στο να περιορίσουν τους back-to-back αγώνες των ομάδων, αλλά και τα τέσσερα παιχνίδια σε πέντε βράδια, που υπήρχαν στην μέχρι τη σεζόν 2016-17 δομή. Για τον λόγο αυτό η preseason θα διαρκεί λιγότερο, ενώ, αντίθετα, η regular season θα ξεκινά νωρίτερα1)Για τη σεζόν 2017-18 ορίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος στις 17 Οκτώβρη, αντί για το ως τώρα σύνηθες, τέλη του συγκεκριμένου μήνα.. Συνέπεια των παραπάνω αλλαγών είναι η regular season να διαρκεί πλέον 177 ημέρες, αντί 170 που διαρκούσε ως τώρα.

Περίοδος Moratorium

Η περίοδος του July Moratorium περιορίστηκε κατά μία ημέρα και πλέον θα διαρκεί μέχρι το μεσημέρι (με ώρα Ανατολικών Ακτών Η.Π.Α.) της 6ης Ιουλίου. Το ύψος του Salary Cap και το Επίπεδο του Tax κάθε σεζόν θα καθορίζονται στις 30 Ιουνίου.

Αύξηση Ελάχιστου Αριθμού Παιχτών σε Roster

Με την 2017 CBA ο μέγιστος αριθμός παιχτών που κάθε ομάδα μπορεί να έχει, παραμένει στους 15. Αντίθετα, αυξάνεται ο ελάχιστος αριθμός, ανερχόμενος από τους 13 στους 14 πλέον παίχτες.
Επιπρόσθετα αυτής της αλλαγής, αν για μία σεζόν μια ομάδα έχει κατά μέσο όρο λιγότερους από 14,5 παίχτες (ενεργά συμβόλαια), τότε την επόμενη σεζόν είναι υποχρεωμένη να έχει διαρκώς 15 παίχτες.

Υπολογισμός Minimum Team Salary

Σημαντική είναι η αλλαγή που επήλθε με την νέα CBA στον τρόπο υπολογισμού του salary cap μιας ομάδας. Ενώ μέχρι τώρα το salary υπολογιζόταν βάσει των συμβολαίων που υπήρχαν στο roster μιας ομάδας κατά την τελευταία ημέρα του πρωταθλήματος, πλέον αυτό καταργείται και ο υπολογισμός θα γίνεται βάσει των πραγματικών μισθών που θα πληρώνει μια ομάδα μες στη σεζόν.
Με την αλλαγή αυτή θα εξαλειφθούν τα trades που λάμβαναν χώρα κατά το trade deadline με τις ομάδες που ήταν κάτω από το salary minimum (συνηθέστερα tanking teams) να “φορτώνονται” συμβόλαια που δεν έχουν πληρώσει μες στη σεζόν, για ένα μόνο δίμηνο, ώστε, να μην πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο.

Χρεώσεις Salary για Κενές Θέσεις στο Roster (Roster Charges) 

Οι χρεώσεις στο salary μιας ομάδας που θα έχει λιγότερους από το προβλεπόμενο παίχτες στο roster της (roster charges), ισούνται με το rookie minimum salary. Για τη σεζόν 2017-18 αυτό ισούται με $ 815.615,00 μία αύξηση κατά $ 253.122,00 σε σχέση με το ως τη σεζόν 2016-17 ποσό των $ 562.493,00, ενώ εφεξής το rookie minimum θα ακολουθεί την ποσοστιαία μεταβολή του rookie free agent minimum salary από σεζόν σε σεζόν. Όταν μία ομάδα έχει λιγότερους από 12 παίχτες στο roster της, σε αυτούς συμπεριλαμβάνοντας τους παίχτες με συμβόλαιο, τους free agents που έχουν cap hold στο salary της ομάδας, τους παίχτες που έχει δοθεί offer sheets, και τα picks πρώτου γύρου που δεν έχουν ακόμα υπογραφεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της off season, τότε αυτόματα στο salary αυτής θα υπολογίζεται το ανωτέρω ποσό για κάθε έναν λιγότερο από τους 12 παίχτες. Οι χρεώσεις αυτές θα απομακρύνονται με την κάλυψη των 12 θέσεων. Και καθώς πλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια της σεζόν ρόστερ με λιγότερους από 14 παίχτες, τα roster charges αφορούν αποκλειστικά την off season και δεν επηρεάζουν στην ουσία το maximum cap space που κάθε ομάδα διαθέτει.

Συστημικές Αλλαγές

Εξομάλυνση Συμβολαίων (“Right-Sizing”)

Κάποιες βασικές κατηγορίες Συμβολαίων και Πλαισιών αναπροσαρμόζονται άμεσα προς τα επάνω, για να ακολουθήσουν την τάση του Salary Cap -κυρίως μετά το μεγάλο άλμα που έκανε αυτό, το “cap spike” από τη σεζόν 2015-16 σε εκείνη της σεζόν 2016-17-, ενώ από τη σεζόν 2018-19 θα σχετίζονται άμεσα και ακριβώς με την ετήσια μεταβολή του Salary Cap.

 • Ύψος Ειδικών Συμβολαίων / Exceptions. Tα συμβόλαια τύπου Mid-Level Exceptions και Bi-Annual Exception για τη σεζόν 2017-18 θα αυξηθούν κατά 45% σε σχέση με την CBA του 2011, ενώ από τη σεζόν 2018-19 θα αναθεωρούνται ετησίως κατά το ίδιο ποσοστό μεταβολής του Salary Cap.
 • Rookie Συμβόλαια. Τα rookie συμβόλαια θα αυξηθούν κι αυτά κατά 45%, με την εν λόγω μεταβολή, όμως, να λαμβάνει χώρα εντός των επόμενων τριών σεζόν. Από τη σεζόν 2018-19 και τα rookie συμβόλαια θα μεταβάλλονται ετησίως αναλογικά με το ποσοστό μεταβολής του Salary Cap. Όπως και με τη 2011 CBA, κάθε έτος θα υπάρχει καινούρια Rookie Scale. Κάθε χρόνο η Rookie Scale της σεζόν που ακολουθεί θα αποφασίζεται πριν από την έναρξη του July Moratorium και αυτή θα περιλαμβάνει και τη μεταβολή του Salary Cap της σεζόν που προηγήθηκε. Η αύξηση που θα ενσωματωθεί στα τρέχοντα rookie συμβόλαια θα χρηματοδοτηθεί από ειδικό fund της λίγκας.
 • Minimum Συμβόλαια. Αντίστοιχη με την αντιμετώπιση των rookie συμβολαίων θα είναι κι εκείνη που αφορά τα minimum συμβόλαια της λίγκας. Για τη σεζόν 2017-18 τα minimum συμβόλαια θα αυξηθούν κατά 45% σε σχέση με το τι προβλεπόταν για τη συγκεκριμένη σεζόν βάσει της απερχόμενης CBA. Για παράδειγμα, το minimum συμβόλαιο για έναν rookie θα αυξηθεί από τα $ 562.493,00 στα $ 815.615,00, ενώ το minimum συμβόλαιο για έναν βετεράνο με πάνω από 10 χρόνια στη λίγκα θα αυξηθεί από τα $ 1,6 εκατ. στα $ 2,3 εκατ. Για minimum συμβόλαια διάρκειας άνω της μίας σεζόν, η αύξηση ανά σεζόν που προβλέπεται θα ανέρχεται στο 5% ετησίως. Τέλος, από τη σεζόν 2018-19 η κλίμακα των minimum συμβολαίων θα αναθεωρείται σε ευθεία αναλογία με τη μεταβολή του Salary Cap, ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση και ποσοστό, με την αντίστοιχη ετήσια αύξηση του 5% για εκείνα διάρκειας άνω του έτους.
 • Maximum Συμβόλαια. Τα τρία είδη maximum συμβολαίων παραμένουν ως έχουν και με τη νέα CBA, με μια διαφοροποίηση, ωστόσο στον τρόπο υπολογισμού τους.

Συγκεκριμένα, οι παίχτες με 0-6 χρόνια στη λίγκα μπορούν να πάρουν maximum συμβόλαιο ως 25% του ύψους του salary cap (Tier 1 Max), οι παίχτες με 7-9 χρόνια στη λίγκα μπορούν να υπογράψουν maximum συμβόλαιο ως το 30% του salary cap (Tier 2 Max) και, τέλος, οι παίχτες με 10 και πλέον χρόνια στη λίγκα μπορούν να υπογράψουν συμβόλαιο ύψους ως το 35% του salary cap. (Tier 3 Max).

Ο υπολογισμός αυτών των συμβολαίων ωστόσο, διαφοροποιείται με τη νέα CBA. Όπως είχαμε εξηγήσει αναλυτικά στο σχετικό προηγούμενο άρθρο της στήλης MoneyBall εδώ στο Ball Hog, ενώ το salary cap υπολογιζόταν με βάση το 44,74% του BRI (Basketball Related Income), ποσοστό που δεν διαφοροποιήθηκε και με τη νέα CBA, το salary cap για τον υπολογισμό των maximum συμβολαίων υπολογιζόταν με βάση το ελαφρώς μικρότερο του 42,14%. Με τη νέα CBA αυτή η διαφοροποίηση εξαλείφεται, με τα maximum συμβόλαια να υπολογίζονται εφεξής σε απευθείας σύνδεση με το salary cap. To γεγονός αυτό απλοποιεί τον υπολογισμό τους, αλλά, παράλληλα, τους δίνει και μια αύξηση της τάξης του 6-7%.

Το ανωτέρω έχει ως συνέπεια, για τη σεζόν 2016-17 και με το salary cap ορισμένο στα $ 99.090.000,00, τα max συμβόλαια ανά Tier να διαμορφωθούν ως εξής:

 • Tier 1: $ 24.772.500,00
 • Tier 2: $ 29.727.000,00
 • Tier 3: $ 34.681.500,00
 • Apron. Από τη σεζόν 2017-18 το Tax Apron, το ποσό πάνω από το όριο του Tax των ομάδων που χρησιμοποιούν τα Non-Taxpayer Mid-Level Exceptions, Bi-annual Exceptions, ή αποκτούν παίχτη μέσω sign-and-trade δεν μπορούν να υπερβούν, θα αυξηθεί από τα $ 4 εκατ. πάνω από το όριο του Tax στα $ 6 εκατ. Από τη σεζόν 2018-19 και αυτό το μέγεθος θα μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή του Salary Cap.
 • Ετήσιες Μεταβολές. Το μέγιστο των ετήσιων μεταβολών για τους παίχτες σε “Bird Rights” συμβόλαια αυξάνεται από 7,5% σε 8%, ενώ για τους υπόλοιπους παίχτες από 4,5% σε 5%.
Αλλαγές στους Κανονισμούς Ανταλλαγής Παιχτών (Trades)

Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει αλλαγές που έχουν να κάνουν και αναφορικά με τα trades.
Συγκεκριμένα:

 • Όρια Διαφορών Ανταλλασσόμενων Salary: Το επιτρεπόμενο εύρος απόκλισης των ανταλλασσόμενων συμβολαίων με τη νέα συμφωνία αυξάνεται. Οι ομάδες που θα ανταλλάσσουν συμβόλαια ύψους ως $ 6,5 εκατ. θα μπορούν να “υποδέχονται” συμβόλαια ως το 175% της αξίας των συμβολαίων που έδωσαν, πλέον ενός ποσού $ 100.000,00, με την προϋπόθεση πως παραμένουν κάτω από το όριο του tax μετά το trade.
  Οι ομάδες που θα ανταλλάσσουν συμβόλαια ύψους μεταξύ $ 6,5 εκατ. και $ 19,6 εκατ. θα μπορούν να “υποδέχονται” πίσω συμβόλαια ύψους ως $ 5 εκατ. μεγαλύτερα, πάντα με την προϋπόθεση πως παραμένουν κάτω από το όριο του tax μετά το trade.
  Οι ομάδες που θα ανταλλάσσουν συμβόλαια αξίας μεγαλύτερης των $ 19,6 εκατ. ή ανέρχονται πάνω από το όριο του tax μετά από ένα trade, πάλι μπορούν να πάρουν πίσω συμβόλαια αξίας ως το 125% της αξίας των συμβολαίων που έδωσαν, πλέον $ 100.000,00.
 • Υπολογισμό Συμβολαίων ως προς Trade Exceptions: Αναφορικά με τα trade exceptions που έχουν κάποιες ομάδες, αυτά θα υπολογίζουν μόνο στο μέρος του συμβολαίου του παίχτη που έρχεται στην ομάδα με ανταλλαγή και είναι εγγυημένο. Για τα trades που λαμβάνουν χώρα μετά το πέρας της σεζόν θα υπολογίζεται το salary της επόμενης σεζόν του παίχτη ως προς το μέρος του trade exception που αυτό θα καλύψει.
 • Μέγιστο ύψος μετρητών σε trade Τη σεζόν 2017-18, το όριο των μετρητών που μπορούν να δοθούν σε trade παιχτών αυξάνεται από τα $ 3,6 εκατ. στα $ 5,1 εκατ., ενώ από τη σεζόν 2018-19 η μεταβολή και αυτού του μεγέθους θα συνδέεται ευθέως και απόλυτα με το ποσοστό μεταβολής του Salary Cap.
 • Trade Bonuses: Οι παίχτες και οι ομάδες θα μπορούν πλέον να διαπραγματεύονται την απαλοιφή μελλοντικών μπόνους που προβλέπουν τα συμβόλαια των παιχτών σαν μέρος ενός trade. Κάτι τέτοιο ήταν επιτρεπτό στην προηγούμενη CBA ως μέρος ενός trade μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβαλλόταν για να είναι το trade εφικτό να λάβει χώρα ως προς τους περιορισμούς του salary.

Πηγές άρθρου:

http://www.cbafaq.com/salarycap.htm#Q82.
http://heathoops.com/2016/12/nba-players-association-reach-agreement-on-new-cba/.
http://heathoops.com/2016/12/the-death-of-the-free-agency-rebuilding-plan/.
http://www.basketballinsiders.com/chat/nba-chat-with-larry-coon-12222016/.
http://basketball.realgm.com/article/244358/The-Most-Impactful-New-Element-Of-The-NBAs-New-CBA.
http://fansided.com/2016/12/21/cba-conduct-prohibitions/.
http://www.basketballinsiders.com/podcast-impact-of-the-new-cba/.
https://mobile.twitter.com/EricPincus/status/817469694034644993.
http://basketball.realgm.com/analysis/246574/CBA-Encyclopedia-Tampering.
http://basketball.realgm.com/analysis/246593/CBA-Encyclopedia-Designated-Veteran-Contracts.
http://basketball.realgm.com/analysis/243492/CBA-Encyclopedia-Designated-Player-Provision.
https://mediacentral.nba.com/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/2017-CBA-Principal-Deal-Points.pdf.

Κατακλείδα κάθε άρθρου, δεν θα μπορούσε να μην είναι τα sites και οι δημοσιογράφοι αυτών, που αποτελούν εδώ και χρόνια τις εγκυκλοπαίδειες, δικές μας, αλλά και παγκοσμίως, γύρω από τα θέματα salary του ΝΒΑ, έχοντας μάλιστα, αρκετές φορές διορθώσει το ίδιο το ΝΒΑ, γύρω από ζητήματα που αφορούν τη CBA και τα συμβόλαια παιχτών. Πρώτο και παλαιότερο είναι το NBA Salary Cap FAQ του Larry Coon, από κοντά ακολουθεί ο Eric Pincus του Basketball Insider, ενώ για χρόνια πολύ αναλυτικός ήταν και ο Βρετανός (και όμως!) Mark Deeks2)Εκθεισιασμένου κι από τον Zach Lowe. του ShamSports.

Για οποιεσδήποτε απορίες ή λεπτομέρειες θεωρείτε πως δεν καλύφθηκαν επαρκώς στο παρόν άρθρο, μπορείτε να μας ρωτήσετε στα comments, να μας στείλετε mail στο theballhogsite@gmail.com, στο twitter account μας ή στη σελίδα μας στο facebook.

The following two tabs change content below.

Nicolas Radicopoulos

Επαγγελματίας auditor, εδώ βρέθηκε ως editor. Μέγας μάγιστρος του excel και neat freak, Νομίζει, λόγω δουλειάς, πως η δημιουργική γραφή δεν του ταιριάζει, αλλά κάνει λάθος. Τον συναρπάζει το γρήγορο, αλλά ομαδικό μπάσκετ, το παιχνίδι του Magic, κάθε point-forward, προεξάρχοντος του Boris Diaw, οι Γιούγκοι, οι αριθμοί του παιχνιδιού, είτε αυτοί αφορούν τα in game stats, είτε τα οικονομικά πίσω από αυτό (και μεταξύ μας, είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να σου απαντήσει από μνήμης στην ερώτηση "Πόσα παίρνει ο Hollis Thompson;", εφόσον, δηλαδή, η ερώτηση δεν είναι "Ποιος διάολο είναι ο Hollis Thompson;"), αλλά περισσότερο από όλα το τσίπουρο (με γλυκάνισο!) παρέα με τους υπόλοιπους συντελεστές του Ball Hog.

   [ + ]

1. Για τη σεζόν 2017-18 ορίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος στις 17 Οκτώβρη, αντί για το ως τώρα σύνηθες, τέλη του συγκεκριμένου μήνα.
2. Εκθεισιασμένου κι από τον Zach Lowe.